ما را دنبال کنید...

بخش ها

روایت تصویری شامل :
  1. عکاسی در دوبخش موبایلی و  دوربین تک عکس و مجموعه عکس
  2. کلیپ
  3. مسنتد کوتاه
روایت صوتی شامل :
  1. خاطره صوتی
  2. پادکست
روایت مکتوب شامل :
  1. خاطره و سفرنامه نویسی
  2. شعر
روایت هنری شامل :
  1. گرافیک
  2. تصویرسازی

 

جوایز رویداد:
کمک هزینه سفر به عتبات عالیات ، سوریه ، مشهد مقدس شامل:
عکاسی در دوبخش:

موبایلی (نفر اول پنج میلیون ، نفر دوم سه میلیون ، نفر اول یک میلیون ) دوربین (نفر اول هشت میلیون ، نفر دوم شش میلیون ، نفر سوم سه میلیون ) کلیپ (نفر اول هشت میلیون ، نفر دوم شش میلیون ، نفر سوم  چهار میلیون ) مستند کوتاه (نفر اول پانزده میلیون ، نفر دوم ده میلیون ، نفر سوم شش میلیون ) خاطره صوتی (نفر اول سه میلیون ، نفر دوم دو میلیون ، نفر سوم یک میلیون ) پادکست (نفر اول هفت میلیون ، نفر دوم پنج میلیون ، نفر سوم سه میلیون) خاطره و سفرنامه نویسی (نفر اول پنج میلیون ، نفر دوم سه میلیون ، نفر سوم یک میلیون ) شعر (نفر اول پنج میلیون ، نفر دوم سه میلیون ، نفر سوم یک میلیون )
روایت هنری شامل

گرافیک (نفر اول شش میلیون ، نفر دوم چهار میلیون ، نفر سوم دو میلیون ) تصویرسازی (نفر اول هشت میلیون ، نفر دوم پنج میلیون ، نفر سوم سه میلیون ) و اهدای لوح سپاس برگزیدگان و اکران و چاپ آثار برگزیده