ما را دنبال کنید...

روایت هنری

روایت هنری شامل :
گرافیک
تصویر سازی
قوانین :
  • اثر با مواد رنگی  RGB، فرمت JPG، یا PDF و با رزولوشن dpi300 و حجم حداکثر تا 5 مگابایت بارگذاری و به سایت دبیرخانه ارسال شود.
  • ارسال اصل اثر همراه با شناسنامه کامل اثر به نشانی دبیرخانه رویداد امکانپذیر است.
  • ابعاد اثر آزاد است.
  • تکنیک و شیوة اجرای اثر آزاد است.
  • باید برای هر اثر یک جمله در توصیف تصویرسازی اثر نوشته شود.
  • هر هنرمند مجاز به ارسال حداکثر 3 اثر در هر موضوع است.