ما را دنبال کنید...

آیین نامه عمومی

ضوابط عمومی ارسال اثر :
 • شرکت در این رویداد برای همه دانشجو در جهان اسلام، آزاد و رایگان است.
 • تکمیل فرم ثبت نام و ارسال اثر به منزله پذیرش همه شرایط و ضوابط رویداد است.
 • هر هنرمند می‌تواند در همه بخش‌های رویداد شرکت کند.
 • شرکت در رویداد فقط از طریق ثبت نام و بارگذاری اثر در سایت « روایت اربعین» به آدرس    revayatarbaeen.com   امکان‌پذیر است.
 • هنرمند موظف است شناسنامه‌ی اثر را که شامل نام اثر، ابعاد و اندازه‌ی اثر، تکنیک اثر و متریال ساخت (در صورت وجود) می باشد به فایل ارسالی اثر ضمیمه و در صورت ارسال آثار  در فرم دبیرخانه درج نماید.
 • کیفیت فایل‌های ارسالی باید به گونه‌ای باشد که هیئت انتخاب بتواند جزئیات اثر را به وضوح بررسی‌کند.
 • در صورت ناقص بودن فایل‌ها، آثار به مسابقه راه پیدا نمی‌کنند.
 • درج نام طراح بر روی آثار ارسالی دیجیتال و غیر دیجیتال ضروری است.
 • اصالت اثر ضروری است؛ اثر نباید مصداق کپی باشد و هنرمند موظف به رعایت حق معنوی و مالکیت اثر است.
 • دبیرخانه رویداد مجاز است از آثار ارسالی در فعالیت‌های نمایشگاهی و تبلیغاتی و انتشار در قالب‌های مختلف استفاده کند.
 • آثار ارسالی به دبیرخانه، پس داده نخواهد شد.
 • تصمیم گیري درباره موارد پیش بیني نشده بر عهده دبیرخانه است.
 • پس از بررسی آثار در هیئت داوران، آثار برتر بدون در نظر گرفتن رتبه‌بندی، در هربخش ۳ اثر انتخاب و معرفی می‌شوند.
 • حضور برگزیدگان در مراسم اختتامیه الزامی است.